SØLLESTED-SKOVLÆNGE-GURREBY SOGN

Søllested kirke

Søllested Kirke
Kirkevej 6
4920 Søllested
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Rebekka Maria Brandt Kristensen
54 94 11 34 / 26 70 32 87

11-11-soellested-7.jpgSK.jpg

Søllested Kirke er en kullet romansk kirke opført af granitkvadre, og den er den eneste bevarede romanske granitbygning på Vestlolland. Østgavlen giver et tydeligt billede af forskellen på romansk og gotisk tagrejsning.

I forbindelse med kalkning inde i kirken foråret 1993 fjernede man en kasse af nyere dato fra alterbordet og herved kom det gamle middelalderalter frem. Der afsløredes også en lille hulning i pladen - et relikviegemme, hvor man i den katolske tid opbevarede en hellig relikvie. Der er nu lagt en glasplade over alterbordet, således at man kan se det ældgamle alterbord. Hvor gammel alterbordet er, står hen i det uvisse. Alterbilledet, der nu er ophængt i kirkens nordvæg, er malet i 1855 af H. Raadsing og skænket af justitsråd Wilhjelm fra Øllingsøgård.

I den tidligere Højreby Kommune har der været klokkehuse af træ ved 6 af kirkerne, men kun ved Søllested kirke er klokkehuset bevaret. Kirken har også et lukket gravkapel, som tidligere tilhørte Søllestedgård.

Til Søllested Kirke hører en stor landsbykirkegård, der blev udvidet, da byen blev stationsby. Kirkegården er smukt beliggende og meget varieret i sin udformning.

 

Yderligere information:
- Billeder af kirken
- Gudstjenesteliste
- Arrangementer

This website is powered by ML-Netservice - developed by ML-Production - owned of Søllested Skovlænge Gurreby pastorat Copyright 2013 - 2022. All rights reserved