SØLLESTED-SKOVLÆNGE-GURREBY SOGN

Skovlænge kirke

Skovlænge Kirke
Skovlængevej 15
4920 Søllested
Vis på kort
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Rebekka Maria Brandt Kristensen
rmk@km.dk
  54 94 11 34 / 26 70 32 87

Skovlænge kirke 004.jpgSkovlænge kirke 026.jpg
    

Skovlænge Kirke er en lille hvidkalket kirke bestående af senromansk (ca. 1200-1275) kor og skib med gotisk våbenhus i syd, alt i tegl. Koret er lidt ældre end skibet og har hjørnelisener og gesimser. I 1854 blev der hugget en glug til kirkeklokken i gavlen. Koret har rige romanske murdekorationer. Kirken har desuden en anseelig senrenæssance-altertavle fra o. 1630 og en romansk granit-døbefont. Prædikestolen er af samme mester som altertavlen fra 1633. Epitafium fra o. 1634 over sognepræst J. Riber. Orglet er installeret af Starup & søn i 1967.

Skovlænge Kirke ligger sammen med præstegården og en lille skovparcel sydøst for landsbyen Skovlænge. Kirken ligger for enden af en blind vej som fører både til kirken og præstegården. Kirken er ikke synlig fra vejen før man er helt tæt på den.

 

Yderligere information:
- Billeder af kirken
- Gudstjenesteliste
- Arrangementer

 

This website is powered by ML-Netservice - developed by ML-Production - owned of Søllested Skovlænge Gurreby pastorat Copyright 2013 - 2022. All rights reserved